ANBI

Stichting ZO heeft een ANBI status.
Dat betekent dat uw giften naar Stichting ZO aftrekbaar zijn bij de belastingdienst.
Hieronder vindt u meer informatie.

Wat is ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dat is een status die de Belastingdienst geeft aan organisaties die zich helemaal inzetten voor het algemeen belang. Organisaties moeten dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals geen winstoogmerk hebben en een actueel beleidsplan hebben. De ANBI gegevens en documenten van Stichting ZO vind je op deze pagina.

ANBI-gegevens

Naam van instelling: Stichting ZO
RSIN: 816271458
KvK: 11051880
Rabobank: NL 38 RABO 0139890637

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 06-17406692
E-mailadres: dagbesteding@stichtingzo.nl

Postadres: 
Ambtmanstraat 10
4001 MC Tiel

Bestuur

  • Voorzitter: Chava Josepha Herschel
  • Penningmeester en secretaris: Leona Schimmel

Raad van Toezicht

  • Merijn Bolhuis
  • Margaretha Maria Verlangen
  • Hendrika Maria van Heteren

Bestuurs- en raadsleden zijn onbezoldigd.

ANBI

Stichting ZO heeft een ANBI status.
Dat betekent dat uw giften naar Stichting ZO aftrekbaar zijn bij de belastingdienst.
Hieronder vindt u meer informatie.

Wat is ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dat is een status die de Belastingdienst geeft aan organisaties die zich helemaal inzetten voor het algemeen belang. Organisaties moeten dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals geen winstoogmerk hebben en een actueel beleidsplan hebben. De ANBI gegevens en documenten van Stichting ZO vind je op deze pagina.

ANBI-gegevens

Naam van instelling: Stichting ZO
RSIN: 816271458
KvK: 11051880
Rabobank: NL 38 RABO 0139890637

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 06-17406692
E-mailadres: dagbesteding@stichtingzo.nl

Postadres: 
Ambtmanstraat 10
4001 MC Tiel

Bestuur

  • Voorzitter: Chava Josepha Herschel
  • Penningmeester en secretaris: Leona Schimmel

Raad van Toezicht

  • Merijn Bolhuis
  • Margaretha Maria Verlangen
  • Hendrika Maria van Heteren

Bestuurs- en raadsleden zijn onbezoldigd.

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus? Klik dan hier